Lahjoita lapsille tasa-arvoa

14 December 2021
 Kategoriat: , Blog

Lapsiperheiden köyhyys asettaa lapset eriarvoiseen asemaan yhteiskunnassa ja on myös uhkana heidän tulevaisuudelleen. Pienituloisissa perheissä köyhyys rajoittaa lasten mahdollisuuksia monella eri tavalla. Rahan puute rajoittaa mahdollisuuksia esimerkiksi harrastusten ja sosiaalisten suhteiden osalta. Toimeentulovaikeudet aiheuttavat vanhemmille stressiä, joka heijastuu lapsiin ja sillä saattaa olla pitkäaikaisia seurauksia, jotka saattavat aiheuttaa aikuisena monenlaisia ongelmia. Lapsiperheiden köyhyyden taustalla voi olla monenlaisia ongelmia, eikä yksinkertaista ratkaisua siihen ole vielä yhteiskunnallisella tasolla löydetty. Esimerkiksi Suomessa sosiaaliturvajärjestelmä on suhteellisen toimiva, mutta se ei siltikään pysty suojaamaan kaikkia lapsia köyhyydeltä. lue lisää