Lahjoita lapsille tasa-arvoa

14 December 2021
 Kategoriat: , Blog

Lapsiperheiden köyhyys asettaa lapset eriarvoiseen asemaan yhteiskunnassa ja on myös uhkana heidän tulevaisuudelleen. Pienituloisissa perheissä köyhyys rajoittaa lasten mahdollisuuksia monella eri tavalla. Rahan puute rajoittaa mahdollisuuksia esimerkiksi harrastusten ja sosiaalisten suhteiden osalta. Toimeentulovaikeudet aiheuttavat vanhemmille stressiä, joka heijastuu lapsiin ja sillä saattaa olla pitkäaikaisia seurauksia, jotka saattavat aiheuttaa aikuisena monenlaisia ongelmia. Lapsiperheiden köyhyyden taustalla voi olla monenlaisia ongelmia, eikä yksinkertaista ratkaisua siihen ole vielä yhteiskunnallisella tasolla löydetty. Esimerkiksi Suomessa sosiaaliturvajärjestelmä on suhteellisen toimiva, mutta se ei siltikään pysty suojaamaan kaikkia lapsia köyhyydeltä. lue lisää 

Yrityslahjoitus luonnolle

13 July 2020
 Kategoriat: , Blog

Nykymaailmassa on positiivista huomata, että yhä useampaa yritystä kiinnostaa lahjoittaminen. Kysynnän kasvaessa kuitenkin myös tarjonta kasvaa, mikä tässä tilanteessa tietysti on toisaalta iloinen asia, sillä apua pyritään tarjoamaan mahdollisimman monelle sitä tarvitsevalle, mutta toisaalta tilanne kertoo myös siitä kuinka paljon apua tarvitsevia kohteita maailmamme pitääkään sisällään. Valinnan vaikeus saattaa astua mukaan lahjoituskohdetta päätettäessä, jonka vuoksi keräsimmekin tämän kirjoituksen. Käymme seuraavaksi läpi miksi luontoon lahjoittaminen kannattaa ja ketkä kaikki tästä hyötyvät. lue lisää