Lahjoita lapsille tasa-arvoa

14 December 2021
 Kategoriat: , Blog

jaa  

Lapsiperheiden köyhyys asettaa lapset eriarvoiseen asemaan yhteiskunnassa ja on myös uhkana heidän tulevaisuudelleen. Pienituloisissa perheissä köyhyys rajoittaa lasten mahdollisuuksia monella eri tavalla. Rahan puute rajoittaa mahdollisuuksia esimerkiksi harrastusten ja sosiaalisten suhteiden osalta. Toimeentulovaikeudet aiheuttavat vanhemmille stressiä, joka heijastuu lapsiin ja sillä saattaa olla pitkäaikaisia seurauksia, jotka saattavat aiheuttaa aikuisena monenlaisia ongelmia. Lapsiperheiden köyhyyden taustalla voi olla monenlaisia ongelmia, eikä yksinkertaista ratkaisua siihen ole vielä yhteiskunnallisella tasolla löydetty. Esimerkiksi Suomessa sosiaaliturvajärjestelmä on suhteellisen toimiva, mutta se ei siltikään pysty suojaamaan kaikkia lapsia köyhyydeltä. Suomessa toimii monia hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka pyrkivät ehkäisemään lapsiperheiden köyhyyttä sekä Suomessa että ulkomailla.

Lahjoita lapsille ja tuet syrjäytymisen ehkäisemistä ja tasa-arvoa

Usein ajatellaan, että Suomessa on kattava sosiaaliturvajärjestelmä, jonka vuoksi lahjoittaminen ei välttämättä ole niin tarpeellista. Valitettavasti järjestelmä ei kuitenkaan pysty riittävästi suojaamaan juuri heikoimmassa asemassa olevia lapsiperheitä. Etuuksien leikkaukset ja lapsilisien reaaliarvon laskeminen ovat myös vaikuttaneet köyhyyden lisääntymiseen. Hyväntekeväisyysjärjestöille lahjoitetuilla rahoilla tuetaan lapsiperheitä ja ehkäistään lasten syrjäytymistä monin tavoin. Se miten lahjoitetut varat käytetään, riippuu järjestöstä. Lahjoituskohteen voi usein valita itse. Lahjoituksilla voidaan esimerkiksi tukea vähävaraisten perheiden lasten lukio- ja ammattikouluopintoja. Opiskelu ja työllistymismahdollisuudet ovat yksi tärkeimmistä syrjäytymistä ehkäisevistä tekijöistä. Lahjoitusvaroilla tuetaan myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa, joka puolestaan myös ehkäisee syrjäytymistä ja osattomuutta. Lahjoituksilla mahdollistetaan myös lomakoti ja leiritoimintaa, joka antaa myös vähävaraisille lapsiperheille ja lapsille mahdollisuuden loman viettoon. Kerätyillä varoilla mahdollistetaan myös keskustelutuen antaminen lapsille ja nuorille, sekä sijaisperheiden ja tukiperheiden tarjoaminen.

Köyhyyden taustalla on erilaisia syitä

Köyhyyden taustalla voi olla erilaisia elämäntilanteita, kuten esimerkiksi työttömyyttä, koulutuksen puuttumista, sairauksia, arjen pyörittämistä yhden vanhemman tuloilla tai pienituloisuutta. Taloudellinen niukkuus ei kuitenkaan aina ole sama asia kuin huono lapsuus tai huonot tulevaisuuden näkymät. Sen vuoksi on tärkeää, että lasten ja perheiden harrastustoimintaa tuetaan ja tarjolla on maksuttomia kohtaamispaikkoja pikkulapsiperheille, joissa koko perhe viihtyy. Esimerkiksi leikkipuistot, kirjastot ja perhetalot tarjoavat pikkulapsiperheille kohtaamispaikkoja. Lapsiperheiden tukeminen on kannattavaa ja viisasta koko yhteiskunnan kannalta. Pelastusarmeija tukee apua tarvitsevia lapsiperheitä koti- ja ulkomailla.